Каталошки број: 5
Големина: 21-26
Боја: Розе кожа

Каталошки број: 6
Големина: 27-38
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Крем кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Розе кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Розе кожа

Каталошки број: 108
Големина: 27-37
Боја: Црна гужвана кожа

Каталошки број: 109
Големина: 27-37
Боја: Кафена кожа

Каталошки број: 110
Големина: 27-37
Боја: Црна гужвана кожа

Каталошки број: 110
Големина: 27-37
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 111
Големина: 21-26
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 111
Големина: 21-26
Боја: Тегет посветла кожа

Каталошки број: 6
Големина: 27-38
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 6
Големина: 27-38
Боја: Кафена кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 108
Големина: 27-37
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 108
Големина: 27-37
Боја: Кафена гужвана кожа

Каталошки број: 109
Големина: 27-37
Боја: Црна гужвана кожа

Каталошки број: 110
Големина: 27-37
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 110
Големина: 27-37
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 111
Големина: 21-26
Боја: Кафена кожа

Каталошки број: 5
Големина: 21-26
Боја: Бордо кожа

Каталошки број: 6
Големина: 27-38
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Бордо кожа

Каталошки број: 106
Големина: 21-26
Боја: Бела кожа

Каталошки број: 108
Големина: 27-37
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 108
Големина: 27-37
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 109
Големина: 27-37
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 110
Големина: 27-37
Боја: Кафена гужвана кожа

Каталошки број: 111
Големина: 21-26
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 111
Големина: 21-26
Боја: Крем кожа