Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Бордо кожа со бронзена кожа

Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Златна кожа

Каталошки број: 941
Големина: 27-38
Боја: Темно сина кожа

Каталошки број: 941
Големина: 27-38
Боја: Кафеава кожа

Каталошки број: 942
Големина: 27-38
Боја: Кафеава кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Бордо кожа

Каталошки број: 944
Големина: 27-38
Боја: Кафеава кожа

Каталошки број: 945
Големина: 27-38
Боја: Темно зелена кожа

Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Пудра кожа

Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 941
Големина: 27-38
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 942
Големина: 27-38
Боја: Тегетна кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Кафеава кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 944
Големина: 27-38
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 945
Големина: 27-38
Боја: Темно сина кожа

Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 929
Големина: 21-30
Боја: Бела кожа

Каталошки број: 941
Големина: 27-38
Боја: Темно зелена кожа

Каталошки број: 942
Големина: 27-38
Боја: Сива кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Крем кожа

Каталошки број: 943
Големина: 21-30
Боја: Пудра кожа

Каталошки број: 944
Големина: 27-38
Боја: Тегет кожа

Каталошки број: 945
Големина: 27-38
Боја: Црна кожа

Каталошки број: 945
Големина: 27-38
Боја: Кафеава кожа